روف تاپ پکیج

دستگاه تهویه مطبوع یکپارچه معروف به روف تاپ جهت تامین گرمایش و سرمایش ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری تولید میشود.
کندانسور این دستگاه از نوع هواخنک میباشد و لذا دستگاه باید در هوای آزاد نصب شود.
این دستگاه با اتصال کانال های هوای رفت به ساختمان و برگشت از ساختمان و کابل برق بلافاصله آماده بهره برداری میشود.
سرمایش این دستگاه از طریق کمپرسور و گرمایش از طریق پمپ هیت (معکوس کردن سیکل تبرید) و یا کویل آب گرم و یا هردو تامین میشود.